Bio Gen Active®

Vi är ett miljöteknikbolag som drivs av människor med en ren omtanke. Vi tror på ett ansvarstagande, inte bara för vår generation, utan även för de som kommer efter. Det är vår drivkraft för att ständigt optimera vår affärsidé:

Att hjälpa våra kunder öka säkerhetsnivån för deras medarbetare och samtidigt minska miljöbelastningen från deras verksamhet genom att använda rengöringsmedel baserade på den unika ingrediensen,
Bio Gen Active®

Efter mer än ett årtionde med nöjda kunder som jobbar inom olika områden världen över, är teknologin väl beprövad och konceptet uppskattas för dess mångsidighet. Funktionella produkter är viktiga för resultatet, men service & support är nödvändiga för förtroendet.

Vi välkomnar Dig, vare sig Du redan är kund hos oss idag eller endast önskar att veta mer, att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Vårt mål är att hjälpa Dig en bit vidare i Din strävan för en ren omtanke!

Välkommen till Bio Gen Active®

Affärsidé

Att hjälpa våra kunder att öka säkerhetsnivån för deras medarbetare och samtidigt minska miljöbelastningen från deras verksamhet genom att använda rengöringsmedel baserade på den unika ingrediensen Bio Gen Active®

Nyckelvärden 

  • Effektivitet
  • Miljöoptimering
  • Säkerhet
  • Ekonomi

Unik teknologi

  • Bio Gen Active® är ett miljö- och hälsooptimerat ämne som är 100 % naturligt och baserat på fermenterad vassle

Kvalitets- & miljöpolicy

Våra produkter baserade på Bio Gen Active® präglas av effektivitet, användarvänlighet med fokus på personlig säkerhet samt hälsa och miljö. De används för rekonditionering av vatten- och oljeburna system, rengöring av fastigheter och lokaler samt hudvård.

Vi ska alla arbeta för att få nöjda kunder, användare och medarbetare. Genom att aktivt bearbeta våra kunders uttalade och outtalade behov samt krav från andra intressenter skall vi ständigt bli bättre och därmed behålla och fördjupa deras förtroende.

ISO 9001 (Kvalitetsledningssystem)

Företaget certifierat enligt ISO 9001.

Uppförandekod

Företaget bedriver verksamheten i enlighet med FN's Global Compact Ten Principles (Tio Principer) med avseende på Mänskliga rättigheter, Arbetsstadgar, Miljö- och Antikorruption.

Svanen

Våra Svanenmärkta produkter

Bio Gen Active® Allrent
Bio Gen Active® Universal Bad&Kök
Bio Gen Active® Multirent
Bio Gen Active® Combirent

Bra Miljöval

Våra produkter märkta med Bra Miljöval

Bio Gen Active® Handdisk
Bio Gen Active® Handtvål
Bio Gen Active® Duschcréme

Livscykelanlays (LCA)

Tillsammans med Jegreliusinstitutet har en livscykelanalys utförts på Bio Gen Active® Scale 130.

Forskning och utveckling

Företaget ligger alltid långt framme i utvecklingen med vår unika Bio Gen Active® teknologi och skräddarsydda rengöringslösningar till våra kunder. 

FoU-arbetet innefattar följande:

  • Produktutveckling
  • Forskning
  • Teknisk support

Produktutvecklingen sker i nära samarbete med kunder och marknaden, och innebär framtagande av nya produkter samt optimering av befintliga när det gäller effektivitet, hälsa och miljö.

Forskningen inriktar sig på att ständigt utveckla vår kunskap om den unika substansen Bio Gen Active® och dess styrka och möjligheter inom rengöring.

Vi tillhandhåller komplett teknisk support till våra kunder och partners inom produkter, rengöringsapplikationer, lagkrav, miljömärkning, beläggningar och rengöringsprotokoll (t.ex. Cleaning In Place). Vi tar också på oss konsultuppdrag inom alla dessa områden.