product-big

Bio Gen Active® Degreaser 1051 offshore

Bio Gen Active® Degreaser 1051 offshore är ett effektivt, högkoncentrerat, lösningsmedelsfritt avfettningsmedel som är mild för människa, material och miljö. Den är klassificerad som Gul i Norge och CEFAS Gold i Storbritannien enligt OSPAR kommisisionen. Bio Gen Active® Degreaser 1051 offshore är en produkt framtagen för rengöring på oljeplattformar. Den fungerar även utmärkt vid CIP (Cleaning In Place) av oljeburna system, om skumning kan hanteras.

Inga transportrestriktioner.

Beläggningar

  • Oljor, t.ex. hydraul-, smörj- och brännoljor
  • Vax  
  • Fetter
  • Skärvätskor

Applikationer

  • Processutrustning
  • Rörledningar
  • Värmeväxlare
  • Tankar
  • Oljeplattformar