product-big

Bio Gen Active® Degreaser 1100

Bio Gen Active® Degreaser 1100 är ett effektivt, högkoncentrerat, lösningsmedelsfritt avfettningsmedel som är mild för människa, material och miljö. Bio Gen Active® Degreaser 1100 är framtagen för CIP (Cleaning In Place) rekonditionering av värmeväxlare, tankar och rörsystem m.m. Produkten avlägsnar effektivt oljor, fetter och biologiskt material, t.ex. humus. Bio Gen Active® Degreaser 1100 kan ersätta högalkaliska korrosiva produkter där icke-korrosiva egenskaper är önskvärda.

Inga transportrestriktioner.

Beläggningar

 • Fett
 • Skärvätskor
 • Vax
 • Olja
 • Blod/mjölk/proteinrester   
 • Gräs
 • Humus

Applikationer

 • Processutrustning 
 • Rörsystem
 • Värmeväxlare
 • Tankar/Cisterner
 • Livsmedelssystem