product-big

Bio Gen Active® Scale 130

Bio Gen Active® Scale 130 är ett effektivt, högkoncentrerat avkalknings/avrostningsmedel som är mild för människa, material och miljö. Bio Gen Active® Scale 130 utvecklad och optimerad för CIP (Cleaning in Place) rekonditionering i vattenburna system. Den fungerar även utmärkt för rengöring av ytor och i rengöringsbad. Tar effektivt bort kalk, rost och andra metalloxider. 

Inga transportrestriktioner.

Beläggningar

 • Kalk och andra karbonater 
 • Rost och andra metalloxider 
 • Cement 
 • Salter
 • Humus 
 • Skaldjur

Applikationer

 • Värmeväxlare
 • Tankar
 • Vattenledningssystem
 • Värmepannor
 • Varmvattenberedare
 • Luftvärmare
 • Kylvalsar