product-big

Bio Gen Active® Byggrent

Bio Gen Active® Byggrent är ett effektivt, högkoncentrerat, surt rengöringsmedel som är mild för människa, material och miljö. Produkten löser och avlägsnar cement, kalk och rost från verktyg, maskiner, gjutformar och byggnadsställningar. Bio Gen Active® Byggrent neutraliserar saltutfällningar på tegelfasader, avlägsnar överflödigt fogbruk från nylagda keramiska golv, väggar och natursten. 

Volym: 5L
Art.nr: 42036

Vad?

 • Kalksten och andra karbonater     
 • Salt       
 • Rost och andra metalloxider   
 • Cement
 • Murbruk

Var?

 • Tegelfasader
 • Maskiner
 • Gjutformar
 • Byggnadsställningar
 • Keramisk och natursten  
 • Verktyg